Tính đến thời điểm hiện tại, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VSETGROUP đã có hơn 25 hợp đồng được ký kết, trong đó có 20 gói đăng ký, 5 gói đã ký kết. Nâng tổng giá trị lên 5.7 tỷ đồng, tương đương với 57% cổ phiếu được phát hành. Cùng thời điểm này,…

Ngày 10/05/2018, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VSETGROUP vừa công bố quyết định của Chủ Tịch Tập đoàn về việc phát hành cổ phiếu để thu xếp tài chính cho các dự án trong năm 2018, và các dự án trong tương lai để phát triển bền vững. Khách hàng đầu tiên hợp tác…