Ngày 15/1/2017, tại nhà hát Bến Thành – TP Hồ Chí Minh, Tập Đoàn VSETGROUP vinh dự nhận giải thưởng: “Sản phẩm dịch vụ xuất sắc nhất vì Người tiêu dùng năm 2016”. Ông Trương Ngọc Anh – Chủ Tịch Tập Đoàn VSETGROUP Trụ sở tại Hồ Chí Minh đại diện Tập Đoàn nhận giải thưởng.…