admin, Author at Tập Đoàn VSETGROUP (VSETGROUP)

Tuyển dụng Giám Đốc Tài Chính – Vsetgroup THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Mức lương: 12-15 triệu / tháng + Hoa hồng 2% phí môi giới cổ phiếu . Kinh nghiệm: Có hơn 5 năm kinh nghiệm quản lý lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và từng giữ chức vụ Giám Đốc Tài Chính-Kế toán.…

Tuyển dụng Nhân Viên Tài Chính – Vsetgroup THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ⁂ Chuyên viên tư vấn đầu tư cổ phiếu, trái phiếu / Chuyên viên môi giới Mức lương: 8 triệu / tháng + thưởng doanh số cạnh tranh tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc. Kinh nghiệm: 2 năm. Yêu cầu…