Tin Tức Archives - Tập Đoàn VSETGROUP (VSETGROUP)

Bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển đất nước, cũng như các doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Tập Đoàn VSETGROUP đang không ngừng hoàn thiện chiến lược phát triển Tập Đoàn, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực dịch vụ vận tải, kinh doanh thiết bị định…

Ngày 15/1/2017, tại nhà hát Bến Thành – TP Hồ Chí Minh, Tập Đoàn VSETGROUP vinh dự nhận giải thưởng: “Sản phẩm dịch vụ xuất sắc nhất vì Người tiêu dùng năm 2016”. Ông Trương Ngọc Anh – Chủ Tịch Tập Đoàn VSETGROUP Trụ sở tại Hồ Chí Minh đại diện Tập Đoàn nhận giải thưởng.…