Cung cấp thiết bị giám sát - Tập Đoàn VSETGROUP (VSETGROUP)

Cung cấp các giải pháp định vị GPS ô tô – xe máy – tàu thuyền, hợp chuẩn bộ giao thông vận tải, cung cấp thiết bị giám sát nhiên liệu phương tiện vận tải.

Vsetcom là thành viên tập đoàn VsetGroup, cung cấp các giải pháp định vị GPS ô tô – xe máy – tàu thuyền, hợp chuẩn bộ giao thông vận tải, Cung cấp thiết bị giám sát nhiên liệu phương tiện vận tải.

Việc sử dụng các thiết bị GPS giúp người dùng theo  dõi và giám sát hoạt động tất cả hệ thống xe, kể cả số lượng xe lớn, giảm chi phí thuê nhân lực để quản lý vì vậy mang lại lợi nhuận nhiều ơn cho doanh nghiệp, theo dõi mọi hoạt động của xe chỉ cần sử dụng hệ thống quản lý giám sát hành trình, chi phí triển khai lắp đặt thiết bị cho xe tải phù hợp với giá trị mà thiết bị đem lại

TÓM TẮT NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH 86/2014NĐ-CP VỀ KINH DOANH VẬN TẢI:

Các xe tải, xe con tham gia kinh doanh vận tải: chở hàng hóa, vận tải hành khách, khai thác,….. đều phải lắp đặt thiết bị định vị và yêu cầu thiết bị phải hợp chuẩn – được cấp giấy chứng nhận.

Sau khi lắp thiết bị định vị hợp chuẩn và đăng kiểm, bạn tiếp tục làm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải, tiếp đến cần làm thủ tục xin cấp phù hiệu xe.

Nếu doanh nghiệp đã có giấy phép kinh doanh vận tải thì có thể làm thủ tục xin cấp phù hiệu xe.

Nếu bạn chưa có giấy kinh doanh vận tải có thể tham gia vào một hợp tác xã để được làm phù hiệu xe.