Tập đoàn VsetGroup sẽ chính thức tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm sạch - VsetEco vào năm 2024, bao gồm các dịch vụ trồng và cung cấp các nông sản, thực phẩm sạch đến mọi người. “Thực phẩm bẩn” đang là vấn đề nhức nhối với hiện nay, tuy ...