Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Archives - Tập Đoàn VSETGROUP (VSETGROUP)

Ngày 10/05/2018, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VSETGROUP vừa công bố quyết định của Chủ Tịch Tập đoàn về việc phát hành cổ phiếu để thu xếp tài chính cho các dự án trong năm 2018, và các dự án trong tương lai để phát triển bền vững. Khách hàng đầu tiên hợp tác…