Phúc lợi cổ đông Tập Đoàn Vsetgroup - Tập Đoàn VSETGROUP (VSETGROUP)

VsetGroup luôn hướng tới một chính sách đãi ngộ cạnh tranh dựa trên giá trị mà đội ngũ tập đoàn tạo ra trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa cổ đông và quy định của công ty. Đảm bảo mỗi cổ đông có thể an tâm và tiếp tục chia sẻ những giá trị mới. Mỗi cổ đông của Tập Đoàn VsetGroup sẽ nhận được những chế độ đãi ngộ tương xứng khi gắn bó với Tập Đoàn.

Mục đích của việc công bố phúc lợi cổ đông là gì?

  •  Nhằm khích lệ tinh thần hợp tác của cổ đông.
  • Tạo điều kiện để cổ đông hợp tác, gắn bó lâu dài, giúp Tập Đoàn Vsetgroup ngày càng vững mạnh.
  • Tạo mối quan hệ thân thiết giữa các cổ đông với nhau.

Khi tham gia vào tập Đoàn Vsetgroup, cổ đông được hưởng lợi gì?

  • Được hỗ trợ nhà ở tùy theo hạng cổ đông đạt được.
  • Được tài trợ đi du lịch.
  • Hưởng chính sách ý tế sức khỏe tốt nhất.
  • Được phép giới thiệu người thân vào làm.
  • Được chia cổ tức hàng năm theo cam kết.

Sau đây sẽ là chi tiết những phúc lợi của cổ đông khi tham gia cùng với Tập Đoàn Vsetgroup:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *