Tập Đoàn Vsetgroup không ngừng phát triển và ngày càng vững mạnh. Nắm bắt được cơ hội này, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị không ngừng kêu gọi thêm nhiều cổ đông hợp tác. Khi tham gia, các cổ đông vừa có nghĩa vụ và phúc lợi kèm theo. Phúc lợi kèm theo tương xứng khi cổ đông có những đóng góp tích cực cho Tập Đoàn.

Mục đích của việc công bố phúc lợi cổ đông là gì?

  •  Nhằm khích lệ tinh thần hợp tác của cổ đông.
  • Tạo điều kiện để cổ đông hợp tác, gắn bó lâu dài, giúp Tập Đoàn Vsetgroup ngày càng vững mạnh.
  • Tạo mối quan hệ thân thiết giữa các cổ đông với nhau.

Khi tham gia vào tập Đoàn Vsetgroup, cổ đông được hưởng lợi gì?

  • Được hỗ trợ nhà ở tùy theo hạng cổ đông đạt được.
  • Được tài trợ đi du lịch.
  • Hưởng chính sách ý tế sức khỏe tốt nhất.
  • Được phép giới thiệu người thân vào làm.
  • Được chia cổ tức hàng năm theo cam kết.

Sau đây sẽ là chi tiết những phúc lợi của cổ đông khi tham gia cùng với Tập Đoàn Vsetgroup:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *