Quyền Lợi Nhân Sự Tập Đoàn Vsetgroup

Bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển đất nước, cũng như các doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Tập Đoàn VSETGROUP đang không ngừng hoàn thiện chiến lược phát triển Tập Đoàn, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực dịch vụ vận tải, kinh doanh thiết bị định vị GPS và công trình xây dựng.

Trụ sở mới tập đoàn vsetgroup ảnh 4

Lãnh Đạo và Các Thành Viên Của Tập Đoàn Vsetgroup

Nguồn Nhân Lực :

– Là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của mọi Công ty nói chung và của Tập Đoàn VSETGROUP nói riêng. Chính vì vậy, chủ trương xây dựng chính sách nhân sự tại Tập Đoàn là tạo cơ hội bình đẳng cho mọi cá nhân có năng lực được thăng tiến trong sự nghiệp, với mục tiêu cao nhất là sự phát triển của Tập Đoàn VSETGROUP luôn đồng hành với trách nhiệm và quyền lợi của mỗi nhân viên.

Nguồn Động Lực:

– Nhằm tạo động lực cho cán bộ nhân viên Tập Đoàn Vsetgroup cống hiến , gắn bó lâu dài cùng Tập Đoàn và thu hút thêm nhiều nhân tài . Hội đồng quản trị Tập Đoàn quyết định ban hành chính sách phúc lợi cho toàn thể nhân viên . Rất mong được sự cống hiến lâu dài của các thành viên cho Tập Đoàn Vsetgroup.

Theo đó, chính sách nguồn nhân lực của Tập Đoàn VSETGROUP trong giai đoạn hiện nay bao gồm các nội dung sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *