Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ Tịch phụ trách tài chính

Chiều 14/10/2018 Chủ Tịch HĐQT vừa công bố quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch phụ trách tài chính VsetGroup.

✱ Theo quyết định của HĐQT anh Nguyễn Tuấn Anh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ Tịch phụ trách tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VsetGroup.

✔ Anh Nguyễn Tuấn Anh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của vị trí Phó Chủ Tịch phụ trách tài chính Tập Đoàn. Không ngừng nỗ lực phấn đấu cùng tập thể nhân viên nơi công tác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và mục tiêu chung của HĐQT được giao trong thời gian tới.

✔ Anh Tuấn Anh có nghĩa vụ chấp hành các quy định, các văn bản khác của Tập Đoàn VsetGroup

✔ Anh Nguyễn Tuấn Anh được hưởng đầy đủ các quyền lợi của chức danh Phó Chủ Tịch phụ trách tài chính Tập Đoàn

✪ Báo chí đưa tin:

https://baomoi.com/tap-doan-vsetgroup-chinh-thuc-bo-nhiem-pho-chu-tich-tai-chinh/c/29016411.epi

http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/tap-doan-vsetgroup-chinh-thuc-bo-nhiem-pho-chu-tich-tai-chinh/201812160215522

http://giadinhvaphapluat.vn/tap-doanvsetgroup-chinh-thuc-bo-nhiem-pho-chu-tich-tai-chinh-p64078.html

bo-nhiem-pho-chu-tich-anh-1-1
Anh Tuấn Anh nhận chức phó chủ tịch phụ trách tài chính VsetGroup
bo-nhiem-pho-chu-tich-anh-2
Anh Tuấn Anh nhận quyết định từ Chủ Tịch VsetGroup

✪ Quyết định có hiệu lực từ 14/10/2018

bo-nhiem-pho-chu-tich

✪ Chủ Tịch mong muốn trên cương vị mới, anh Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục đoàn kết cán bộ toàn công ty, tiếp tục thực hiện các mục tiêu mới phát triển kinh doanh Tập Đoàn…làm tốt hơn các công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty cùng với các cán bộ nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *