VsetGroup chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

HĐQT Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VsetGroup mã chứng khoán (VSD) vừa thông qua chi tiết quyết định chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu trong công ty.

Hội đồng quản trị Tập Đoàn VsetGroup xin thông báo về việc ông Trương Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT chào bán 1.500.000 cổ phần tương đương 15% vốn điều lệ của công ty bổ sung vào vốn lưu động của công ty để triển khai các dự án lớn chuẩn bị ký kết cuối năm 2018.

Theo đó, VSD dự kiến chào bán 1,5 triệu cổ phần cho các cổ đông hiện hữu. Thời gian phát hành dự kiến trong 1 tháng bắt đầu từ 10/11/2018.

Thông tin chào bán cổ phần

  • Tên cổ phần: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VsetGroup
  • Mệnh giá: 10.000 VNĐ/ cổ phần
  • Số lượng chào bán: 1.500.000 cổ phần
  • Phương thức chào bán: công khai cho các cổ đông và nhà đầu tư
  • Tổng giá trị đợt chào bán: 15.000.000.000 (15 tỷ đồng)
  • Thời gian chào bán: 10/11/2018 đến 10/12/2018
  • Hình thức mua cổ phần: tiền mặt, nhà đất, vàng, ngoại tệ…

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Việc chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty muốn tăng thêm số lượng cổ phần được bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả các cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

Trong trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần đăng ký mua hết thì HĐQT có quyền bán số cổ phần chào bán còn lại đó cho các cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với những điều kiện chào bán.

Trách nhiệm của công ty khi cổ đông thực hiện xong thủ tục chào bán

1/ Phát hành và trao cổ phiếu cho người mua: Công ty trao cổ phiếu khi bán cổ phần cho người mua

2/ Cập nhập các thông tin trên sổ cổ công: Người mua chỉ thực sự trở thành cổ đông của công ty kể từ thời điểm thanh toán đầy đủ số tiền mua cổ phần. Và thông tin của người mua sẽ được ghi vào sổ đăng ký cổ đông.

chao-ban-co-phan-vsetgroup-anh-1chao-ban-co-phan-vsetgroup-anh-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *