VsetGroup thông báo đổi mã chứng khoán mới

Ngày 25/10, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VsetGroup (VsetGroup) đã đưa ra văn bản thông báo về việc đổi mã chứng khoán. Theo đó, doanh nghiệp sẽ đổi mã chứng khoán từ VSG thành VSD.

Lý giải về nguyên nhân đổi mã chứng khoán:

❉ Do mã cổ phiếu VSG đã được công ty Cổ Phần Container Phía Nam niêm yết trên sàn UPCOM nên Hội Đồng Quản Trị VsetGroup quyết định thay đổi mã cổ phiêu từ VSG sang VSD.

❉ Trong chiến lược đổi mới nhận dạng thương hiệu thì đây là một bước triển khai phù để phù hợp với chiến lược hoạt động mới của Hội Đồng Quản Trị, song song với việc tái cấu trúc hệ thống Tập Đoàn.

Đây là điều hoàn toàn bình thường nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh trong thời gian tới.

Thông báo đổi mã cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VsetGroup

ma-co-phieu-moi-anh-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *