VsetGroup phát hành trái phiếu cuối năm

Nắm bắt nhu cầu của nhà đầu tư muốn sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp mà không có số tiền lớn để đầu tư. VsetGroup phát hành trái phiếu có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu theo quy định của công ty. Thời gian hoàn vốn và thanh khoản trong 1 năm kể từ ngày mua trái phiếu. Vậy trái phiếu là gì và mua trái phiếu VsetGroup bạn được hưởng lợi như thế nào?

Trái phiếu là gì

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với 1 khoản tiền cụ thể trên mệnh giá trái phiếu trong thời gian xác định và một mức lợi tức quy định. Người phát hành có thể là doanh nghiệp hoặc một tổ chức chính quyền trong kho bạc nhà nước.

Trái phiếu doanh nghiệp

Tương tự gửi tiết kiệm ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp là giao dịch giữa người đi vay và người cho vay. Khi mua trái phiếu doanh nghiệp tức là bạn đang cho doanh nghiệp vay một khoản tiền đến một ngày được xác định trước được gọi là ngày đáo hạn. Tất nhiên, bạn sẽ không cho vay miễn phí tiền của mình. Người đi vay phải trả cho bạn một khoản phí với lãi suất được xác định trước để đổi lấy việc được sử dụng tiền của bạn. Việc thanh toán tiền lãi thường được thực hiện 12 tháng một lần.

VsetGroup thông báo phát hành trái phiếu

  • Tập Đoàn VsetGroup công bố phát hành trái phiếu chuyển đổi đáo hạn 1 năm. Trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

vsetgroup-phat-hanh-trai-phieu-anh-1

  • Trái phiếu phát hành theo mệnh giá từ

✢ 5.000.000đ

✢ 10.000.000đ

✢ 15.000.000đ

✢ 20.000.000đ

✢ 25.000.000đ

⁂Có lãi suất là 18% – 20%/ năm. Được thanh toán 12 tháng 1 lần.

vsetgroup-phat-hanh-trai-phieu-anh-2vsetgroup-phat-hanh-trai-phieu-anh-3vsetgroup-phat-hanh-trai-phieu-anh-4vsetgroup-phat-hanh-trai-phieu-anh-5vsetgroup-phat-hanh-trai-phieu-anh-6

Khi mua trái phiếu tại VsetGroup bạn được gì

  • Người mua trái phiếu khác với người sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp. Tại VsetGroup bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trở thành cổ đông của công ty khi đạt yêu cầu sở hữu theo quy định của VsetGroup.
  • Thu nhập từ trái phiếu là tiền lãi, khoản thu cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
  • Trái phiếu mang tính ổn định và có lãi suất cao hơn so với tiền gửi ngân hàng.
  • Thời gian hoàn trả vốn và trả lãi 1 năm

Bên cạnh đó sau thời gian trái phiếu hết hạn 30 ngày các nhà đầu tư phải đến công ty thanh lý hợp đồng trả lại trái phiếu cho công ty và nhận lại vốn đầu tư của mình đã ký kết. Nếu hết thời gian quy định mà không trả lại trái phiếu thì trái phiếu đó sẽ không còn giá trị quy đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *