Xây dựng công trình giao thông nông thôn - Tập Đoàn Vsetgroup

Xây dựng công trình giao thông nông thôn, xây dựng dân dụng – nhà xưởng, san lấp mặt bằng

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trương Gia là thành viên thuộc tập đoàn Vsetgroup chuyên cung cấp các giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân các địa phương ở các tỉnh Tây Nam Bộ , Đông Nam Bộ.

Bên cạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, Trương Gia còn tham gia quản lý công trình giao thông, sửa chữa thường xuyên các hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đem lại dịch vụ tốt nhất cho người dân .